> DE 🇩🇪

Algemene Voorwaarden

Ⓒ 2021-Heden | Klein Holland Harz | Lena Johanna Maria van Assema

Ⓒ 2015-2021 | Gretl's Hof | Lena Johanna Maria van Assema

Wellbeek 5 | 37412 Herzberg am Harz | Bondsrepubliek Duitsland


Wij gaan er altijd van uit dat u, voordat u een reservering, bestelling of boeking bij ons doet, onze algemene voorwaarden gelezen heeft.

48-uurs optie

 • een accommodatie kan tijdelijk voor 48 uur gereserveerd worden. Deze optie geeft enige bedenktijd en de zekerheid dat de accommodatie voor 48 uur voor vrijgehouden wordt. Opties kunnen vervolgens binnen 48 uur persoonlijk door ons omgezet worden naar een definitieve boeking. Wanneer de optie niet bevestigd wordt, vervalt de optie automatisch na 48 uur
 • een optie voor 48 uur nemen is daarmee dus geheel vrijblijvend.
 • opties kunnen alleen aangevraagd en bevestigd worden via E-Mail info@klein-holland-harz.de of telefonisch via nummer 0049 5585 999 7949 of 0049 151 2610 1874

Boekingen, reserveringen en bestellingen

Online via boekingssysteem of webshop

 • indien gewenst kunt u boekingen / reserveringen / bestellingen direct online doen.
 • uiteraard kunt u ons hierbij ook altijd om hulp vragen.
 • online boekingen / reserveringen / bestellingen worden altijd door ons bevestigd, en zijn pas na bevestiging definitief.

Per E-Mail

U kunt ons ook altijd een E-Mail sturen met daarin:

 • de gewenste vakantiewoning(en)
 • de gewenste periode
 • het aantal meereizende personen

Wij helpen u dan graag verder.

Ook per E-Mail gedane boekingen / reserveringen / bestellingen worden altijd door ons bevestigd, en zijn pas na bevestiging definitief.

Telefonisch

Wanneer u liever persoonlijk contact wilt, kunt u ons ook altijd bellen.

 • Telefoon: 0049 5585 99 7949
 • Smartphone: 0049 151 2610 1874

Wij helpen u dan graag verder.

Ook telefonische boekingen / reserveringen / bestellingen worden altijd door ons bevestigd, en zijn pas na bevestiging definitief.

Goed om te weten voor u boekt / reserveert / bestelt:

 • al onze vakantiewoningen kunnen geboekt worden voor een verblijf van minimaal 3 nachten. In de zomervakantie minimaal 7 nachten en in de kerstvakantie minimaal 5 nachten
 • met het verzenden van een online boeking / reservering / bestelling gaat u gelijktijdig akkoord met onze algemene voorwaarden
 • met het verzenden van een online boeking / reservering / bestelling is de koop (de boeking / reservering / bestelling) obligatorisch (bindend)

Betalingsvoorwaarden

Aanbetaling ​

 • boekingen dienen altijd aanbetaald te worden
 • na ontvangst van de boekingsbevestiging dient per bankoverschrijving direct een aanbetaling gedaan te worden van tenminste 30% van de totale som
 • zodra deze aanbetaling op onze bankrekening is bijgeschreven, is de boeking definitief

Belangrijke opmerking:

Ons boekingssysteem is vol geautomatiseerd. Wanneer een aanbetaling niet binnen 3 werkdagen op onze bankrekening is bijgeschreven, wordt de boeking door ons systeem als annulering gezien. Het gevolg hiervan is dat de gereserveerde vakantiewoning(en) in ons systeem dan automatisch weer voor verhuur vrij gegeven worden. Wanneer wij dit niet (tijdig) bemerken en handmatig corrigeren kan het in het ergste geval tot een overboeking leiden, een eventuele direct hierop volgende betaling kunnen wij achteraf niet meer corrigeren. In geval van overboeking wordt daarmee de eerst betaalde boeking als definitieve boeking gezien. Wij kunnen u er daarom alleen dringend op wijzen, dat een directe aanbetaling werkelijk noodzakelijk is, om de vakantiewoning(en) definitief  te kunnen boeken.

Restbetaling

 • de restbetaling voor een boeking van ten hoogste 70% van de totale som dient uiterlijk 45 dagen voor aankomstdatum op onze bankrekening te zijn aangetroffen
 • wanneer dit niet gebeurd sturen wij éénmaal een herinnering

Belangrijke opmerking:

Wanneer er na het versturen van deze eenmalige herinnering geen directe betaling plaats vindt, annuleert het systeem automatisch binnen 7 dagen uw boeking. In geval van, een al dan niet automatische, annulering treden automatisch onze annuleringsvoorwaarden in werking.

Deelbetalingen

Wij bieden u de mogelijkheid, uw boeking in delen aan ons te betalen.

Wanneer u van de mogelijkheid van deelbetalingen gebruik wenst te maken, dient u dit ons direct na uw boeking per E-Mail mede te delen.

 • deelbetaling is alleen mogelijk voor de som van de restbetaling
 • de eerste aanbetaling dient altijd direct na boeking te worden gedaan en minstens 30% van de totale som te zijn
 • ook dient de laatste deelbetaling van de totale som uiterlijk 45 dagen voor aankomstdatum op onze bankrekening te zijn aangetroffen
 • tijdens de looptijd dient u er zelf voor te zorgen dat deelbetalingen tijdig (voor, of uiterlijk op, de door ons aangegeven aangegeven data) op onze bankrekening zijn bijgeschreven
 • bij herhaald verzuim hebben wij het recht het nog openstaande bedrag direct in zijn geheel te vorderen

Belangrijke opmerking:

Wanneer er na het versturen van een vordering geen directe betaling plaats vindt, annuleert het systeem automatisch binnen 7 dagen uw boeking. In geval van, een al dan niet automatische, annulering treden automatisch onze annuleringsvoorwaarden in werking.

Volledige betaling

Alle tijdens het verblijf afgenomen extra diensten worden altijd ter plaatste betaald. Dit kan (contactloos) via een pin-transactie of contant.

Ook boekingen kunnen uiteraard, indien gewenst, in één betaling volledig betaald worden. Een volledige betaling dient dan wel direct na ontvangst van de boekingsbevestiging aan ons te worden voldaan, zodat uw boeking daadwerkelijk als definitieve boeking bij ons ingeboekt wordt. Wanneer dit niet tijdig plaats vind, kunnen er gelijke problemen ontstaan als aangegeven bij de aanbetaling beschreven 'belangrijke opmerking'.

Overige betalingsvoorwaarden:

 • verblijven met een aankomst binnen 45 dagen na boeken dienen direct na ontvangst van de boekingsbevestiging 100% betaald te worden
 • verblijven met een aankomst binnen 7 dagen na boeken dienen bij aankomst direct en volledig contant of via een pin-transactie betaald te worden
 • bij boekingen over onze partnerportalen, zoals bijvoorbeeld Travanto, Micazu, Booking.com, FeWo-Direkt, etc., kunnen de door onze partners bepaalde betalingsvoorwaarden afwijken van onze betalingsvoorwaarden
 • de betalingsvoorwaarden opgesteld door de aanbieder waarbij gereserveerd / geboekt wordt / is zijn eerst geldend en bindend

Annuleringsvoorwaarden

Annulering van uw boeking bij ons, accepteren wij:

 • vanaf boekingsdatum tot 45 dagen voor aankomst, tegen een betaling aan ons van 30% van de totale som
 • van 44 dagen tot 30 dagen voor aankomst, tegen een betaling aan ons van 50% van de totale som
 • van 29 dagen tot 14 dagen voor aankomst, tegen een betaling aan ons van 70% van de totale som
 • van 13 dagen tot 1 dag voor aankomst, tegen een betaling aan ons van 90% van de totale som
 • bij een annulering op de dag van aankomst, of tijdens het verblijf, tegen een betaling aan ons van 100% van de totale som

Een reis- en/of annuleringsverzekering kunt u alleen bij uw eigen, of een door u voor dit doel gekozen, verzekeringsmaatschappij afsluiten.

Bij boekingen over onze partnerportalen, zoals bijvoorbeeld Travanto, Micazu, Booking.com, FeWo-Direkt, etc. kunnen de door onze partners bepaalde annuleringsvoorwaarden van onze annuleringsvoorwaarden afwijken. De annuleringsvoorwaarden opgesteld door de aanbieder waarbij gereserveerd / geboekt wordt / is zijn eerst geldend en bindend.

Borg

De borg bedraagt € 100,00 per gehuurde wooneenheid:

 • De zilveren klomp (Huiscode: wb5kh1) € 100,00
 • De slotgracht (Huiscode: wb5kh2) € 100,00
 • De Tulpenberg (Huiscode: wbkh3) € 100,00
 • Het boswater (Huiscode: wb5kh4) € 100,00
 • Hemel & Aarde (Huiscode: wb5kh12) € 200,00
 • Natuurparels (Huiscode: wb5kh34) € 200,00
 • Holland-Harz Experience (Huiscode: wb5kh1234) € 400,00

Vanwege ons beleid om voortaan de mogelijkheid te bieden tot 'contactloos inchecken' dient de borg uiterlijk 7 dagen voor aankomst op onze bankrekening te zijn bijgeschreven. De borg, of een gedeelte daarvan, wordt binnen 7 dagen na vertrek, na een (schadevrije) controle, aan het bij ons aangegeven IBAN nummer terug betaald.

Honden

 • wij berekenen een bedrag per hond/per nacht, maximaal 2 honden per wooneenheid zijn toegestaan
 • u dient zelf te zorgen voor een geschikte slaapplaats voor uw hond, onze voorkeur heeft een bench

Verblijf

 • iedere gast dient tijdens het verblijf in klein Holland Harz over een aansprakelijkheidsverzekering, met toereikende dekking, te beschikken
 • geboekte vakantiewoningen zijn op de dag van aankomst vanaf 16:00 uur (afhankelijk van beschikbaarheid en tegen meerprijs van € 50,00 is een vroegere aankomst vanaf 13:00 uur mogelijk)
 • ieder verblijf (inclusief nevenkosten) dient voor, of uiterlijk bij, aankomst 100% betaald te zijn/worden
 • ieder gast dient zich tijdens het verblijf aan onze huisregels te houden (zie digitale gastenmap)
 • vakantiewoningen dienen op de dag van vertrek om uiterlijk 10:00 uur bezemschoon opgeleverd en verlaten te zijn (afhankelijk van beschikbaarheid en tegen meerprijs van € 50,00 is een verlaat vertrek tot 13:00 uur mogelijk)
 • alle ter plaatse gebruikte / bestelde / gekochte extra diensten / goederen dienen voor vertrek aan ons betaald te zijn

Gebruiksvoorwaarden WiFi

In alle vakantiewoningen, de recreatieruimte en de tuin kan door iedere aanwezige gast gratis gebruik gemaakt worden van een Wifi netwerk. Het Wifi netwerk (hierna ‘netwerk’) wordt aangeboden door klein Holland Harz in samenwerking met Telekom GmbH, (hierna ‘aanbieder’).

Aan het gebruik van dit netwerk zijn gebruiksvoorwaarden gekoppeld, die op alle gebruikers van het netwerk van toepassing zijn. Door gebruik te maken van het netwerk, verbindt elke gebruiker zich aan onderstaande voorwaarden:

§ Het netwerk mag niet gebruikt worden

 • om spam, virussen of illegale software te verspreiden, te raadplegen en/of te downloaden
 • om zichzelf en/of anderen toegang te verschaffen tot netwerken, computers, informatie of (rand)apparatuur die niet bedoeld zijn voor openbaar gebruik
 • voor gedragingen die illegaal, bedreigend, beledigend, intimiderend, frauduleus, aanstootgevend of lasterlijk zijn

§ Het proberen toegang te krijgen tot ongeautoriseerde diensten, gebruikersaccounts of computersystemen op welke manier dan ook is niet toegestaan

§ Het gebruik van het netwerk mag nooit in tegenstrijd zijn met de landelijke wet- en regelgeving

§ Het verzenden van informatie (waaronder ook email) over het netwerk is niet beveiligd en kan onderhevig zijn aan verlies, onderschepping en/of wijziging van de informatie. Gebruikers wordt aangeraden minstens een antivirusprogramma en firewall te gebruiken. Tevens wordt geadviseerd gebruik te maken van een VPN verbinding indien vertrouwelijke of gevoelige informatie verstuurd wordt of connectie met een bedrijfsnetwerk gemaakt wordt

§ Het gebruik van het netwerk is volledig voor risico van de gebruiker. De aanbieder van het netwerk is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van het gebruik van het netwerk.

§ De aanbieder behoudt zich het recht voor om de gebruiker die zich niet conform deze gebruiksvoorwaarden gedraagt de toegang tot het netwerk te ontnemen en van het netwerk te verwijderen. Bovendien is de gebruiker die in strijd handelt met deze gebruiksvoorwaarden aansprakelijk voor alle daaruit voor de aanbieder voortvloeiende schade.

Zodra het in de digitale gastenmap beschikbaar gestelde wachtwoord op apparaten wordt ingevoerd en bevestigd, gaat de gebruiker automatisch volledig akkoord met bovenstaande voorwaarden en de aansprakelijkheid voor eventueel daaruit voortvloeiende gevolgen.

Belangrijke opmerking:

Zodra het in de digitale gastenmap verstrekte wachtwoord op de apparaten is ingevoerd en bevestigd, verklaart de gebruiker zich automatisch volledig akkoord met de bovenstaande voorwaarden en aansprakelijkheid voor alle daaruit voortvloeiende gevolgen. Wij bevelen dan ook ten sterkste aan dat de gehele groep op de hoogte wordt gebracht van de strikte regels die gelden voor het gebruik en in het bijzonder het downloaden van gegevens van het klein Holland netwerk. En dat in geval van overtreding eventuele boetes of andere strafrechtelijke gevolgen voor rekening van de hoofdhuurder komen. Aangezien Duitsland deze wetgeving zeer ernstig neemt en daadwerkelijk handhaaft, kunnen de boetes absurd hoog oplopen. N.B. Tussen de aanhouding en de ontvangst van een eventuele boete kan een aanzienlijke periode verstrijken. Het kan dus gebeuren dat, indien de regels niet worden nageleefd, zelfs lang na het verblijf, de tijdens het verblijf opgelopen boetes nog moeten worden betaald.

Videobewaking

In de, oorspronkelijk tot onze privaat behorende, bereiken, die door de bij ons verblijvende gasten gemeenschappelijk gebruikt kunnen / mogen worden, maken wij gebruik van een 24/7 videobewaking systeem. ​Dit betreft de volgende bereiken:

 • parkeerplaats
 • entree
 • gemeenschappelijke vloeren; gangen, recreatieruimte en tuin
 • grondstuk; rechterzijde van het hoofdgebouw van voor naar achter, gehele achterzijde van het hoofdgebouw, en de linkerzijde van het hoofdgebouw van voor naar achter

Reden van gebruik

Daar meerdere wooneenheden gelijktijdig aan verschillende huurders, of aan grote(re) groepen die voor ons als verhuurder altijd meer risico met zich mee brengen, verhuurd kunnen worden, kan het in geval van zowel onbedoelde als opzettelijke (vandalistische) schade aan onze en andermans eigendom(men), tot een vraagstuk naar de werkelijke dader(s) komen. Om eventueel mogelijke geschillen, onterechte beschuldigingen, en andere soortgelijke gevolgen die tot eventuele escalatie(s) met elkaar, of met ons als verhuurder, kunnen leiden te voorkomen, biedt het videobewaking systeem in dit geval / deze gevallen onweerlegbaar uitkomst.

Let wel, het videobewaking systeem wordt niet 24/7 door ons bewaakt / bekeken. Het systeem is dan ook niet bedoeld als vervangend toezichthouder op bijvoorbeeld minderjarigen, personen met een beperking, etc. Wij verzoeken ouder(s) / verzorger(s) / verantwoordelijke(n) dringend om altijd zelf verantwoordelijk te zijn / blijven voor de veiligheid, en het gedrag, van personen waarvan uit gronden van leeftijd, beperking, etc. al dan niet wettelijk niet verwacht kan / mag worden dat zij hiervoor zelf de verantwoording kunnen dragen.​

Vermelding van aanwezigheid

Daar voor het verzenden van de online boeking akkoord dient te worden gegaan met de algemene voorwaarden, gaan wij ervan uit dat ook deze bepaling bij de boeker bekend is / was vóór boeking. Tevens is het gebruik van een videobewaking-systeem door ons gemeld aan de door ons gebruikte partnerportalen. Voor een onjuiste weergave / vermelding of het niet hebben gelezen hiervan, kunnen wij nooit en te nimmer aansprakelijk worden gesteld. Verzoek om stornering voor, of restitutie tijdens, het verblijf zal dan ook ongegrond worden verklaard.

Verantwoording van data opslag

Wij dragen de volledige verantwoording van het door ons in gebruik genomen videobewaking-systeem en de daarbij behorende rechten en plichten. Wij verklaren hierbij nadrukkelijk er voor zorg te dragen dat de privacy, zoals vermeld in de daarvoor geldende wetten met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens (AVG) niet geschonden wordt. Beelden worden maximaal 48 uur achtereen opgeslagen en vervolgens automatisch overschreven.

Inkrachttreding

Deze bepaling wordt daadwerkelijk van kracht bij betreding van de door ons beschikbare gestelde private, maar voor gemeenschappelijk gebruik bedoelde, en in het eerste punt vermelde bereiken, behorend bij klein Holland Harz, Wellbeek 5, 37412 Herzberg am Harz - Sieber, Bundesrepublik Deutschland

Aansprakelijkheid en schaderegeling

 • wij zijn niet aansprakelijk voor schade(n) / verlies / diefstal van eigendommen van gasten. Onafhankelijk daarvan, of deze door derden veroorzaakt wordt of niet
 • voor eventueel door u veroorzaakte schade(n) aan ons en / of aan onze gasten of schade(n) / verlies aan / van onze eigendommen of eigendommen van onze gasten bent u altijd zelf verantwoordelijk en aansprakelijk
 • wij dragen onze verantwoordelijkheid door de nodige voorzorgsmaatregelen en veiligheidsvoorzieningen ter voorkoming van ongevallen te hebben getroffen / treffen. Wanneer het, ondanks deze voorzorgsmaatregelen en veiligheidsvoorzieningen, toch tot een voorval komt, gelden de volgende bepalingen;
 1. wij zijn nooit en te nimmer aansprakelijk voor ongevallen die niet op ons, in het grondboek vermelde, grondstuk plaats vinden
 2. bij ongevallen die op ons grondstuk plaats vinden, wordt het ongeval door een onafhankelijk persoon onderzocht, en bepaald wie daarvoor wettelijk de verantwoording draagt
 3. wanneer de schuld aantoonbaar bij ons ligt, nemen wij uiteraard onze verantwoording, en zullen wij dit aan onze verzekering over dragen
 4. wanneer ons geen nalatigheid of schuld toegewezen worden kan, kunnen wij hiervoor ook niet aansprakelijk gesteld worden
 • wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventueel verlies / schade(n) / diefstal van / aan bij ons geparkeerde voertuigen. Schade(n), door uzelf aan derden veroorzaakt, dient u direct bij de eigenaar/esse van het voertuig te melden. Wij gaan ervan uit dat dit naar behoren door betrokken partijen zelf afgehandeld wordt
 • het samenzijn met/bij onze hofdieren is altijd op eigen risico. Bij kinderen tot 12 jaar dient er altijd een volwassene aanwezig te zijn. In geval van schade of verlies, waarbij de schuld aan u toegewezen worden kan, worden de hierdoor ontstane en eventueel in de toekomst volgende kosten bij u in rekening gebracht. Deze voorwaarden gelden tevens bij deelname aan eventuele door ons georganiseerde activiteiten, zoals bijvoorbeeld een Pony-Hiking, etc.
 • door u veroorzaakte schade, waarvan de waarde niet hoger is dan de door uw betaalde borg, verreken wij direct met de door uw betaalde borg
 • door u veroorzaakte schade, waarvan de waarde hoger is dan de door uw betaalde borg, dienen door uw verzekering of uit uw eigen kapitaal aan ons vergoed te worden
 • wanneer uw verzekering een vergoeding niet, of niet toereikend, vergoed, hebben wij het recht te eisen dat de schade(n) uit uw eigen kapitaal aan ons vergoed wordt.

Beoordelingen

 • wij garanderen dat alle, door ons getoonde, beoordelingen daadwerkelijk aan ons gegeven zijn door gasten die bij ons overnacht hebben / verbleven zijn
 • deze beoordelingen bestaan uit online beoordelingen, maar ook uit schriftelijke beoordelingen gedaan in de in klein Holland fysiek aanwezige gastenboeken
 • alle schriftelijke beoordelingen gedaan in onze fysiek aanwezige gastenboeken, evenals de ons hier toegekende sterren / cijfers, zijn door ons exact overgenomen (de oorspronkelijke beoordeling worden door ons aantoonbaar bewaard). De enige aanpassing betreft eventueel het weglaten van persoonlijke gegevens of feiten, die tot duidelijke herkenning van personen voeren kan, zoals bijvoorbeeld combinaties van voor- en achternamen, familie samenstellingen, woonplaatsen, enz. Wanneer u er als gast bezwaar tegen heeft, dat wij uw beoordeling online openbaar tonen, kunt u ons dat melden. In dit geval wordt uw beoordeling niet (langer) online getoond/geplaatst. Tenzij anders bij ons aangegeven stemt u ermee in dat wij uw beoordeling online tonen/plaatsen

Bezwaren

 • uiteraard doen wij er altijd alles aan, om uw deelname zo aangenaam mogelijk te laten zijn. Voor die zeldzame gevallen, dat er toch iets voor teleurstelling heeft gezorgd, vragen wij u om dit persoonlijk met ons te bespreken. Wanneer u moeite heeft met een persoonlijk gesprek ter plaatse, dan begrijpen wij het ook als u dit liever (niet al te lang) na thuiskomst telefonisch, of zelfs per E-Mail doen wilt. Wij beloven u dat wij iedere klacht, onafhankelijk of u dit persoonlijk, telefonisch of per E-Mail aan ons kenbaar maakt, met respect behandelen en binnen het bereik van onze mogelijkheden proberen op te lossen
 • wel vragen wij hierbij aandacht voor het volgende: Ook wij wensen met respect behandeld te worden. Wanneer dit niet het geval is, en u ons of onze onderneming onterecht in diskrediet brengt, zien wij ons gedwongen om rechterlijke stappen inzake laster te ondernemen

Salvatorische Clausule

 • als een bepaling van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk nietig, ongeldig of onuitvoerbaar zou zijn of worden, wordt de geldigheid van de overige bepalingen hierdoor niet aangetast. In de plaats van de nietige, ongeldige of onuitvoerbare bepalingen komt dan een regeling die overeenkomt met het beoogde doel van de nietige, ongeldige of onuitvoerbare bepaling, voor zover dit juridisch toegelaten en mogelijk is. Hetzelfde geldt bij een leemte in de regeling. De vervangende bepaling geldt dan alsof deze van bij het begin (of vanaf het tijdstip van de nietigheid, ongeldigheid of onuitvoerbaarheid) was overeengekomen
 
 
 
E-Mail
Anruf
Instagram